tượng sư tử

Tránh tà phong thủy bằng cách dùng tượng sư tử

tnt_1326359675 Linh vật sư tử đá bày trong nhà có thể được dùng với nhiều chất liệu khác nhau, có thể làm bằng đá, bằng đồng, gốm, gỗ hoặc bằng ngọc. Nếu đặt sư tử đá trấn tà không đúng vị trí sẽ khiến cho gia chủ không nhận được sự bảo trợ của linh vật